AutoLeaseCenter
31619055620
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Privacy statement

Privacy statement 1Mobility Group B.V. h.o.d.n. AutoLeaseCenter

Dit is de privacyverklaring van 1Mobility Group B.V. h.o.d.n. AutoLeaseCenter (hierna “AutoLeaseCenter” of “wij”). AutoLeaseCenter is gevestigd in Enschede aan Moutlaan 35. Het Kamer van Koophandelnummer van AutoLeaseCenter is: 59987286. AutoLeaseCenter is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

AutoLeaseCenter heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van AutoLeaseCenter en haar zusterondernemingen. Indien u klachten of vragen heeft die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan AutoLeaseCenter t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Moutlaan 35, 7523MC Enschede, of per e-mail via privacy@autoleasecenter.nl

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en prospect van AutoLeaseCenter en de ALC-Partners, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van AutoLeaseCenter.

Onze contactgegevens zijn:

AutoLeaseCenter
Moutlaan 35
7523 MC Enschede
T: 053-2030150
E: info@autoleasecenter.nl
W: www.autoleasecenter.nl

Wat is het algemene privacybeleid van AutoLeaseCenter?

AutoLeaseCenter respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://autoleasecenter.nl en de aanverwante websites, van haar (potentiële) klanten en relaties.
AutoLeaseCenter stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
AutoLeaseCenter deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
AutoLeaseCenter is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt AutoLeaseCenter altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

AutoLeaseCenter verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • U gegevens invult of achterlaat in een van haar vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • De website van AutoLeaseCenter bezoekt;
 • Een zakelijke relatie met AutoLeaseCenter hebt;
 • Solliciteert bij AutoLeaseCenter.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

AutoLeaseCenter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie. Wij gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het opvolgen van offertes, beheer van leasecontracten en aftersales. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken wij uw telefoonnummer, als u daar toestemming voor hebt gegeven, om u persoonlijk te informeren over voor u relevante aanbiedingen.

Acquisitie. Om AutoLeaseCenter onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.

Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van AutoLeaseCenter dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van AutoLeaseCenter een optimale gebruikerservaring biedt.

Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken uw contact gegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken en enquêtes. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken wij uw gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.Als u AutoLeaseCenter toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt AutoLeaseCenter?

AutoLeaseCenter verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

Klantenservice / Contactformulier

Bij de klantenservice van AutoLeaseCenter kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van AutoLeaseCenter.

Vaak zal de klantenservice u vragen bepaalde gegevens te vertrekken, zodat zij u goed van dienst kan zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een leverancier om uw vragen goed te kunnen beantwoorden.

De informatie die bij de klantenservice binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.

Op de website van AutoLeaseCenter kunt u contact opnemen met AutoLeaseCenter via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

Offerte-aanvragen/ lease-aanvragen

Via onze website, per e-mail, telefonisch of persoonlijk kunt u eenvoudig een offerte opvragen en/ of bestelling plaatsen voor een lease-auto. Bij de aanvraag wordt gevraagd om de volgende gegevens in te vullen/ te verstrekken:

– Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, inkomenssituatie

Wij verwerken alles gegevens in ons CRM systeem met een uniek klantnummer en dit betreft een beveiligde omgeving.

Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren
Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.

We gebruiken uw gegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor u geselecteerde producten onder de aandacht te brengen. We houden uw aankoopgedrag bij in onze klantendatabase en kunnen u aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen doen of gerichte mails sturen. Dit betekent dat de ene klant aanbiedingen krijgt voor bijvoorbeeld private lease en de andere klant voor shortlease of bedrijfswagenlease.

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u van AutoLeaseCenter ook online gerichte aanbiedingen ontvangen of advertenties te zien krijgen die op uw voorkeuren zijn afgestemd. AutoLeaseCenter en derde partijen plaatsen hiervoor cookies. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derde partijen de volgende gegevens:

 • (een deel van uw) IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm;
 • vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/bezoekt;
 • of u gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
 • welke pagina’s u bezoekt binnen onze website;
 • uw surfgedrag buiten onze website om.

Inkoop/ leveranciers
AutoLeaseCenter verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die AutoLeaseCenter van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Sollicitaties
Als u bij AutoLeaseCenter solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die u ons hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
AutoLeaseCenter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegevens Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van AutoLeaseCenter. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart AutoLeaseCenter maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Prospectgegevens Uw gegevens worden verwerkt in ons CRM systeem en u wordt toegevoegd aan onze mailinglijst. Voor de mailinglijst kunt u zich afmelden en dan wordt u verwijderd uit het mailingbestand. Wilt u ook uw gegevens verwijderd zien uit ons CRM systeem, dan kunt u dit per mail kenbaar maken via privacy@autoleasecenter.nl en dan zullen uw gegevens volledig verwijderd worden.
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Uw gegevens als sollicitant worden maximaal drie maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Delen wij uw gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in het CRM systeem. Daarnaast kunnen wij de gegeven delen met onze gecontracteerde leasepartners indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening en overeenkomst. AutoLeaseCenter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Verder deelt AutoLeaseCenter uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • Wij beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Wij sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AutoLeaseCenter. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@autoleasecenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van AutoLeaseCenter wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://autoleasecenter.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

AutoLeaseCenter

Lease auto's

Overig