AutoLeaseCenter
31619055620
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

De meest gestelde bijtellingsvragen

Bijtellingsvragen

Regelmatig worden er ons vragen gesteld over de bijtelling, zowel door medewerkers als door ondernemers. Hieronder de bij ons meest gestelde vragen:

Wanneer wordt bijtelling toegepast op een auto van de zaak?

De term “bijtelling” wordt gebruikt om het loon in natura te waarderen voor het privégebruik van een auto van de zaak. Dit loon wordt belast via een vast percentage dat het autokostenforfait wordt genoemd. Als een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, ongeacht of deze geleast of gekocht is, krijgt de werknemer in principe te maken met de bijtelling van het inkomen. De bijtelling wordt toegevoegd aan het belaste loon van werknemers, waarover de werkgever loonbelasting en premies betaalt. Ondernemers krijgen ook een bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke auto als de auto tot het vermogen van de onderneming behoort. In principe kunnen alle autokosten in aftrek komen op de winst, maar als de ondernemer de auto ook voor privéritten gebruikt, wordt een deel van de kosten gecorrigeerd door een privéonttrekking, oftewel de “bijtelling”, die weer bij de winst wordt geteld. Er zijn uitzonderingen op de bijtelling en er geldt een tegenbewijsregeling, die elders in detail worden beschreven. Voor vrachtauto’s en motorfietsen kan ook een soort bijtelling gelden, afhankelijk van het werkelijke privégebruik. Als een werknemer zelf een auto koopt maar de werkgever alle autokosten vergoedt (zoals onderhoud, brandstof, verzekering en financieringslasten), wordt de auto fiscaal gezien beschouwd als een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. In dat geval krijgt de werknemer een bijtelling voor het privégebruik van de auto, tenzij de vergoeding niet hoger is dan €0,21 per zakelijke kilometer. Een privéleasecontract in combinatie met een mobiliteitsbudget valt in principe buiten de bijtelling.

Hoe en over welk bedrag wordt bijtelling berekend?

Bijtelling wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van een auto, die de nieuwprijs van de auto inclusief bpm en btw omvat, inclusief de af-fabriek gemonteerde opties. Afleverkosten en bedongen kortingen hebben geen invloed op de bijtelling. Autobedrijven moeten all-inprijzen vermelden, maar deze zijn niet van toepassing op de bijtelling. Bij het bepalen van de bijtelling voor oldtimers en youngtimers is de werkelijke waarde van de auto van belang, en niet de cataloguswaarde, voor auto’s van 15 jaar of ouder. Om de 15-jaarstermijn te bepalen, wordt gekeken naar de dag waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen.

Bijtelling

Als voorbeeld, als Janneke een 16-jarige auto van de zaak heeft met een oorspronkelijke cataloguswaarde van € 48.990 en deze ook privé gebruikt, zou de bruto bijtelling op jaarbasis € 2.800 bedragen op basis van een verkoopprijs van € 8.000 voor de auto.

 

 

Hoe werkt de inhouding van belasting over de bijtelling?

Als je als ondernemer (bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma of zzp’er) een auto van de zaak gebruikt, geef je de bijtelling aan via de winst uit onderneming in je inkomstenbelastingaangifte. Dit wordt beschouwd als een “onttrekking” voor privégebruik. Als werknemer met een auto van de zaak moet je werkgever loonbelasting inhouden en afdragen over de bijtelling voor privégebruik van de ter beschikking gestelde auto. Als je als werknemer een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik van de auto, houdt de werkgever hiermee rekening bij de loonbelasting. De eigen bijdrage wordt afgetrokken van de bijtelling voordat de loonbelasting wordt berekend. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een juiste afdracht aan loonbelasting. Bij een sluitende rittenregistratie, waaruit blijkt dat er niet meer dan 500 km per jaar privé is gereden, is de werkgever in principe ook verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Dit risico kan echter worden uitgesloten door de werkgever, behalve in uitzonderlijke gevallen. Bij een verklaring van de desbetreffende werknemer dat er geen privégebruik is, kan de belastingdienst de bijtelling bij een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie echter bij de werknemer naheffen, tenzij de werkgever wist of had kunnen weten dat de verklaring onjuist was. Als werkgever kun je een verklaring geen privégebruik aanvragen als de medewerker een rittenregistratie wil bijhouden.

Auto belasting

Hoe ziet een rittenregistratie er uit?

Om te voorkomen dat je bijtelling moet betalen voor privégebruik van een auto van de zaak, mag je per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijden. Een sluitende rittenregistratie geeft de meeste zekerheid dat je aan deze eis voldoet. In de rittenregistratie moet je per rit de datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek en bestemming, aard van de rit (zakelijk of privé) en de gereden route noteren. Een black box of rittenregistratie-app kan hierbij helpen, maar het is ook belangrijk om handmatig gegevens toe te voegen en deze te kunnen verbinden met andere bescheiden, zoals agenda’s. De rapportage en onderliggende gegevens samen vormen de controleerbare rittenregistratie. Let op het keurmerk van leveranciers van ritregistratiesystemen, dat aangeeft dat het systeem voldoet aan eisen van betrouwbaarheid en privacybescherming.

Is woon-werkverkeer zakelijk of privé?

Woon-werkverkeer wordt voor de loon- en inkomstenbelasting als zakelijk beschouwd. Als je je eigen auto gebruikt, kan je werkgever je hiervoor een onbelaste kilometervergoeding van €0,21 geven. Bij een auto van de zaak wordt woon-werkverkeer als een zakelijke rit beschouwd als dit wordt geregistreerd.

Hoe werkt de bijtelling voor ondernemers met een auto van de zaak?

Als ondernemer kun je ook te maken krijgen met een bijtelling voor de auto van de zaak. In tegenstelling tot werknemers loopt de bijtelling niet via de loonbelasting, maar wordt deze verwerkt in de belaste winst voor inkomstenbelasting. Ondernemers met een eenmanszaak, ZZP’ers, maatschappen en vennootschappen onder firma kunnen een bijtelling krijgen als de auto tot het ondernemingsvermogen behoort en er geen sprake is van uitzonderingen of bewijs dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt. Als ondernemer trek je eerst alle autokosten af van de winst en verhoogt deze vervolgens met de bijtelling. De hoogte van de bijtelling geldt volgens dezelfde regels als voor werknemers, maar onder bepaalde omstandigheden kan het bijtellingspercentage afwijken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de autokosten lager zijn dan de bijtelling, in welk geval de bijtelling maximaal het bedrag aan autokosten is. Als inkomstenbelastingondernemer kun je er bij koop of financial lease van een auto die je zakelijk en privé gebruikt ook voor kiezen om de auto tot je privévermogen te rekenen. De autokosten zijn dan aftrekbaar tot € 0,21 per zakelijke kilometer en er is geen bijtelling. Auto sleutel

Een voorbeeld: Ondernemer Gijs heeft een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 34.320 en rijdt 10.835 kilometers privé in een jaar. Hij heeft € 6.400 aan autokosten van zijn winst afgetrokken. Omdat hij meer dan 500 privékilometers heeft gereden, is de bijtelling € 7.550 (22%). Omdat de autokosten lager zijn dan de bijtelling, blijft de bijtelling voor hem beperkt tot € 6.400.

Kosten voor ondernemer die men kan aftrekken bij  privégebruik auto

Als ondernemer kun je bepaalde autokosten niet aftrekken van je winst als je de auto als privévermogen beschouwt. Dit omvat onder andere de kosten voor brandstof, onderhoud, verzekering en afschrijvingen. Echter, wanneer je zakelijke kilometers rijdt, kun je wel een vast bedrag per kilometer aftrekken. Het maximale bedrag dat je mag aftrekken is € 0,21 per zakelijke kilometer, mits je een overzicht hebt van de gereden zakelijke kilometers.KM teller

Als je als ondernemer met een eenmanszaak een auto privé aanschaft, kun je in veel gevallen toch de btw aftrekken via je onderneming. Voor bestelauto’s is het mogelijk om de bpm-vrijstelling en het lage mrb-tarief toe te passen, maar het ontbreken van investeringsaftrek bij aanschaf in privé moet in overweging worden genomen.

Auto van de zaak of een privéauto? Wat is voordeliger voor ondernemers?

Als ondernemer die een auto koopt of least, moet je beslissen of je de auto op de zakelijke balans activeert of niet. Als je de auto op de balans zet, krijg je te maken met bijtellingsregels, maar als je de auto privé houdt, zijn de autokosten slechts beperkt aftrekbaar. Om te bepalen wat voordeliger is, moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals:

  • het aantal zakelijke kilometers
  • de jaarlijkse autokosten
  • de catalogusprijs van de auto
  • fiscale subsidies

Over het algemeen is een auto van de zaak voordeliger als je veel privékilometers rijdt en is het voordeliger om de auto privé te houden als je veel zakelijke kilometers maakt. Bij de keuze voor een privéauto hebben inkomstenbelastingondernemers de mogelijkheid om btw-aftrek te claimen via hun zakelijke btw-aangifte, terwijl dga’s van B.V.’s en N.V.’s dit meestal niet kunnen. Bij een nieuwe of gebruikte bestelauto is het vaak voordelig om de auto privé aan te schaffen, omdat de bijtelling over de prijs inclusief btw en bpm gaat, terwijl de btw meestal afgetrokken kan worden en voor de bpm een ondernemersvrijstelling geldt. Maar voor dga’s van B.V.’s en N.V.’s is een privé bestelauto vaak niet voordelig, omdat privé de ondernemersregelingen van de btw, bpm en mrb niet gelden.

AutoLeaseCenter

Lease auto's

Overig