AutoLeaseCenter
31619055620
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Merendeel Nederlanders voorstander rekeningrijden

rekeningrijden

Uit onderzoek, uitgevoerd door De Volkskrant, blijkt dat automobilisten die veel op de weg zitten, steeds positiever gaan staan tegenover een vorm van rekeningrijden. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat de steun voor de spitstaks toeneemt. In dit artikel zullen we u eerst kort vertellen over rekeningrijden. Wat is rekeningrijden en wat zijn de voor- en nadelen. Uiteraard zullen we u daarna op de hoogte brengen van de resultaten uit het onderzoek van De Volkskrant.

Wat is rekeningrijden?

Al jaren is de Nederlandse regering bezig met het zoeken van een alternatief op de huidige wegenbelasting. Zij vinden deze niet meer toereikend genoeg en af en toe zelfs oneerlijk. Aangezien niet iedereen dezelfde hoeveelheid kilometers maakt. De wegenbelasting tarieven zijn momenteel nog afhankelijk van het type auto dat u rijdt.
Het plan om het huidige stelsel rondom de wegenbelasting aan te passen komt voort uit de Europese Unie. Het plan voor rekeningrijden is tussen 1999 en 2001 ontwikkelt en ontstaan. Maar vanwege de hoge kosten om dit nieuwe plan door te voeren, is het rekeningrijden destijds niet doorgegaan.

Het plan rekeningrijden kreeg in 2005 nieuwe vormen en een nieuwe naam, namelijk kilometertarief. Het voornemen was om uiterlijk in 2016 een vaste heffing per kilometer in te voeren die afhankelijk zou zijn van tijd, plaats, verbruik en vervuiling van de auto. Door dit plan zouden de uiteindelijke kosten voor automobilisten die circa 18.000 kilometer per jaar rijden, en dit verbruik naar verwachting zouden verminderen naar 16.000 kilometer per jaar, gelijk blijven. Dat betekent wel dat wanneer men dezelfde aantal kilometers zal rijden, uiteindelijk duurder uit zou zijn. Uiteindelijk heeft deze wetsvoorstel veel weerstand opgeroepen bij de Nederlandse samenleving. Daarom is het voorstel niet doorgegaan.

 

Kort samengevat

In plaats van een vast bedrag per auto (motorrijtuigenbelasting), moeten automobilisten per gereden kilometer gaan betalen.

Resultaten onderzoek De Volkskrant

Zoals hierboven aangegeven heeft De Volkskrant onderzoek gedaan naar het rekeningrijden. De resultaten zijn op 29 januari 2019 bekend gemaakt. Hieronder lichten wij diverse punten toe.

Meerderheid voor kilometerheffing

Het rekeningrijden, of de kilometerheffing, is al jaren op de lange baan gezet. Maar uit het onderzoek blijkt dat de steun voor deze nieuwe heffing al jaren overweldigend is. De Volkskrant heeft 3.263 Nederlanders gevraagd naar hun mening en maar liefst drie vijfde deel ziet de kilometerheffing als een betere optie dan een vast bedrag per auto (de huidige motorrijtuigenbelasting). Slechts één vijfde deel van de ondervraagden wil alles laten zoals het is.

Veelrijders zijn voorstander van rekeningrijden

Hoe meer kilometer een automobilist rijdt en hoe vaker hij in de file staat, is de burger het vaker oneens met de stelling dat de wegenbelasting vervangen moet worden door een bedrag per gereden kilometer. Toch zijn zelfs degenen die de meeste kilometers maken het hier vaker wél mee eens dan oneens. Het verschil is zelfs vrij fors. Maar liefst 47% van de rijders is eens ten opzichte van 31% die het er niet mee eens zijn.

‘Vlaktaks’ wordt de beste en eerlijkste optie bevonden

Er zijn verschillende manieren om de kilometerheffing door te voeren. Zo kan er gekozen worden uit de volgende mogelijkheden:

  • Vlaktaks: Voor iedere gereden kilometer hetzelfde tarief vragen;
  • Spitsheffing: Voor iedere kilometer die wordt gereden tijdens de spits wordt een hoger tarief gerekend;
  • Ecotaks: De hoogte van de heffing hangt af van hoe energiezuinig de auto is.

Maar liefst de helft van de ondervraagden geeft aan dat de vlaktaks de beste én de eerlijkste optie is. Wanneer het gaat om files op te ruimen, kiest men toch voor de spitsheffing als beste optie. Voor het terugdringen van CO2-uitstoot, blijkt de Ecotaks de beste optie te zijn.

Geen alternatief voor de auto

Een aantal automobilisten is tegen de kilometerheffing. Zij komen met het argument dat een werkende de auto wel moet pakken, omdat hij of zij anders niet op het werk kan komen. Dit geldt inderdaad voor zeker de helft van de Nederlanders. Maar er zijn uiteraard nog alternatieven. Zo kunnen mensen met de fiets naar het werk, het openbaar vervoer gebruiken of een dag thuiswerken.

Rijgedrag aanpassen

Slechts een klein aantal van de ondervraagden geeft aan hun reisgedrag aan te passen wanneer het rekeningrijden wordt geïntroduceerd. Dit komt neer op slechts één derde van de ondervraagden. Zij geven aan vaker de fiets te pakken, een energiezuinigere auto aan te schaffen of juist minder vaak tijdens de spits te gaan rijden, afhankelijk van de vorm van kilometerheffing.

Openbaar vervoer moet goedkoper

Dat het openbaar vervoer de laatste jaren steeds duurder wordt, is wel bekend. Daarom vindt ook maar liefst twee derde van de ondervraagden dat het OV goedkoper moet worden wanneer de kilometerheffing wordt ingevoerd. Daarbij moeten ook de bestaande openbaar vervoer verbindingen worden verbeterd en er moeten meer verbindingen komen. Op de derde plaats komt dat het thuiswerken of flexibel werken moet worden gestimuleerd. Wilt u alle uitslagen bekijken? Neem dan een kijkje op de website van De Volkskrant.

AutoLeaseCenter

Lease auto's

Overig