U hebt het vast al wel een keer voorbij zien komen. De verkeersboetes 2019 zijn wederom opgelopen. Dit komt doordat de inflatiecorrectie met 1,7% is gestegen. De verkeersboetes tarieven worden hierop aangepast. In de praktijk komt dit neer op een stijging van minimaal €1 tot maximaal €7 voor snelheidsovertredingen, afhankelijk van de hoogte van de verkeersovertreding die u maakt. Verkeersboetes die voorheen onder de €100 kostten, zijn allen met €5 gestegen. Overige boetes zijn met andere bedragen gestegen. De boete ‘door rood licht rijden’ zal bijvoorbeeld in 2019 maar liefst €240 kosten terwijl  dit in 2018 ‘slechts’ €230 was. Bent u het niet eens met een ontvangen boete? Dan is het vanaf 2019 ook mogelijk om hier online bezwaar tegen in te dienen.

verkeersboetes 2019

Verkeersboetes tarieven

Hieronder volgt een overzicht van alle nieuwe verkeersboetes tarieven voor het aankomende jaar. De boetes zullen per categorie worden toegelicht.

Verkeersboetes 2019 – algemeen

De bestuurder houdt tijdens het rijden een mobiele telefoon vast – €240

Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl er geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – €140

Boete door rood licht rijden – €240

Niet rijden bij een groen verkeerslicht – €140

Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – €240

Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – €240

Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid produceren met het voertuig – €380

verkeersovertreding

Verkeersovertreding – Verlichting

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom – €95

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom – €140

Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zicht overdag – €140

Het hinderen van tegenliggers door grootlicht – €140

Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom – €95

Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom – €140

Achterlichten die niet branden bij slecht zicht – €140

Onnodig mistlicht voeren – €95

Verkeersboetes – verkeersregels

Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – €140

Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – €240

Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – €140

Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – €95

Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – €140

Als bestuurder niet links inhalen – €240

Als bestuurder een kruispunt blokkeren – €240

Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – €240

Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – €240

Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – €240

Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – €240

Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – €95

Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – €95

Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – €95

Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – €240

Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – €240

Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – €240

Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – €240

Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – €140

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt – €140

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs de fietsstrook – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan in een tunnel – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs een busstrook – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep – €95

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een overweg – €95

Als bestuurder een voertuig dubbel parkeren – €95

Als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone – €95

Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – €380

Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval – €140

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven – €240

Verkeersboetes 2019 – Bijzondere manoeuvres

Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – €240

Als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wegrijden geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven – €95

Verkeersboetes tarieven – Rijbewijzen

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – €45

Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig – €140

Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een aanhangwagen – €140

Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – €140

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – €140

Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg – is geen keuringsbewijs afgegeven – €400

Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – €400

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – €45

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – €95

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – €95

snelheid

Verkeersovertreding – Snelheid

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Met 4 km/u – €27

Met 5 km/u – €34

Met 6 km/u – €40

Met 7 km/u – €48

Met 8 km/u – €54

Met 9 km/u – €63

Met 10 km/u – €72

Met 11 km/u – €95

Met 12 km/u – €105

Met 13 km/u – €115

Met 14 km/u – €123

Met 15 km/u – €133

Met 16 km/u – €144

Met 17 km/u – €153

Met 18 km/u – €165

Met 19 km/u – €176

Met 20 km/u – €191

Met 21 km/u – €203

Met 22 km/u – €215

Met 23 km/u – €229

Met 24 km/u – €241

Met 25 km/u – €256

Met 26 km/u – €270

Met 27 km/u – €287

Met 28 km/u – €304

Met 29 km/u – €317

Met 30 km/u – €334

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bij bord A1: 30 km/u) of binnen een erf of bij wegwerkzaamheden

Met 4 km/u – €46

Met 5 km/u – €54

Met 6 km/u – €63

Met 7 km/u – €75

Met 8 km/u – €85

Met 9 km/u – €95

Met 10 km/u – €107

Met 11 km/u – €133

Met 12 km/u – €146

Met 13 km/u – €158

Met 14 km/u – €170

Met 15 km/u – €185

Met 16 km/u – €195

Met 17 km/u – €209

Met 18 km/u – €223

Met 19 km/u – €241

Met 20 km/u – €257

Met 21 km/u – €270

Met 22 km/u – €283

Met 23 km/u – €302

Met 24 km/u – €319

Met 25 km/u – €337

Met 26 km/u – €356

Met 27 km/u – €375

Met 28 km/u – €394

Met 29 km/u – €412

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

Met 4 km/u – €24

Met 5 km/u – €32

Met 6 km/u – €37

Met 7 km/u – €43

Met 8 km/u – €50

Met 9 km/u – €57

Met 10 km/u – €67

Met 11 km/u – €90

Met 12 km/u – €100

Met 13 km/u – €110

Met 14 km/u – €117

Met 15 km/u – €129

Met 16 km/u – €137

Met 17 km/u – €147

Met 18 km/u – €157

Met 19 km/u – €170

Met 20 km/u – €183

Met 21 km/u – €191

Met 22 km/u – €203

Met 23 km/u – €215

Met 24 km/u – €229

Met 25 km/u – €241

Met 26 km/u – €256

Met 27 km/u – €269

Met 28 km/u – €283

Met 29 km/u – €300

Met 30 km/u – €317

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Met 4 km/u – €37

Met 5 km/u – €45

Met 6 km/u – €53

Met 7 km/u – €63

Met 8 km/u – €73

Met 9 km/u – €79

Met 10 km/u – €90

Met 11 km/u – €113

Met 12 km/u – €121

Met 13 km/u – €133

Met 14 km/u – €147

Met 15 km/u – €158

Met 16 km/u – €173

Met 17 km/u – €187

Met 18 km/u – €198

Met 19 km/u – €211

Met 20 km/u – €223

Met 21 km/u – €241

Met 22 km/u – €256

Met 23 km/u – €265

Met 24 km/u – €283

Met 25 km/u – €300

Met 26 km/u – €316

Met 27 km/u – €334

Met 28 km/u – €349

Met 29 km/u – €370

Met 30 km/u – €384

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

Met 1 km/u – €11

Met 2 km/u – €16

Met 3 km/u – €20

Met 4 km/u – €24

Met 5 km/u – €31

Met 6 km/u – €37

Met 7 km/u – €43

Met 8 km/u – €49

Met 9 km/u – €55

Met 10 km/u – €63

Met 11 km/u – €86

Met 12 km/u – €93

Met 13 km/u – €100

Met 14 km/u – €107

Met 15 km/u – €118

Met 16 km/u – €128

Met 17 km/u – €137

Met 18 km/u – €147

Met 19 km/u – €158

Met 20 km/u – €170

Met 21 km/u – €181

Met 22 km/u – €191

Met 23 km/u – €203

Met 24 km/u – €215

Met 25 km/u – €223

Met 26 km/u – €234

Met 27 km/u – €246

Met 28 km/u – €257

Met 29 km/u – €270

Met 30 km/u – €284

Met 31 km/u – €292

Met 32 km/u – €304

Met 33 km/u – €323

Met 34 km/u – €339

Met 35 km/u – €348

Met 36 km/u – €367

Met 37 km/u – €384

Met 38 km/u – €396

Met 39 km/u – €419

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Met 4 km/u – €32

Met 5 km/u – €39

Met 6 km/u – €49

Met 7 km/u – €59

Met 8 km/u – €67

Met 9 km/u – €75

Met 10 km/u – €86

Met 11 km/u – €110

Met 12 km/u – €121

Met 13 km/u – €131

Met 14 km/u – €139

Met 15 km/u – €151

Met 16 km/u – €163

Met 17 km/u – €176

Met 18 km/u – €191

Met 19 km/u – €203

Met 20 km/u – €215

Met 21 km/u – €229

Met 22 km/u – €241

Met 23 km/u – €256

Met 24 km/u – €270

Met 25 km/u – €283

Met 26 km/u – €302

Met 27 km/u – €319

Met 28 km/u – €334

Met 29 km/u – €349

Met 30 km/u – €370

Al meer dan 230 klanten beoordelen ons met een 8,9

Op zoek naar een zakelijke lease auto? Dan mag je bij ons professionaliteit, service en persoonlijke aandacht verwachten. Bekijk hier onze klantenbeoordelingen.

Maak kennis met ons team

Onze mobiliteitsadviseurs staan voor u klaar. Maak kennis met het team en lees meer over onze passie.

Team AutoLeaseCenter

Voordelig leasen? AutoLeaseCenter, uw persoonlijke leasevergelijker.

Persoonlijk contact

AutoLeaseCenter is uw persoonlijke leasemakelaar. U bepaalt waar uw lease auto aan moet voldoen. Wij zorgen voor de beste autolease oplossing. Uw vaste aanspreekpunt selecteert de beste leasemaatschappij, voert de onderhandelingen en blijft ook tijdens de looptijd altijd bereikbaar. Dát noemen wij service!

Voordeel door volume

AutoLeaseCenter is dé leasemakelaar voor zowel particuliere als zakelijke auto lease. Wij brengen veel leasecontracten onder bij de leasemaatschappijen en dat volume levert voordeel op. Voordeel waar u van profiteert. Zo ervaart u de service van een kleine organisatie, maar de voordelen van een hele grote!

Altijd Maatwerk

Uw autolease wensen staan centraal bij AutoLeaseCenter. Zodra uw wensen duidelijk zijn, gaat uw persoonlijke leasemakelaar voor u aan het werk. Hij of zij kent de markt en vertaalt uw wensen naar de beste oplossing bij één van de aangesloten leasemaatschappijen. Zo bent u altijd verzekerd van de beste maatwerk deal!

  • Hulp nodig
  • Hulp nodig
Hulp nodig?
Wij helpen u graag!